Marknadsplats för svenska lantraser och lantbruksdjur.

Vi arbetar för bevarandet av Svenska Lantraser!

En seriös sida för oss som är måna om djur i allmänhet och lantraser i synnerhet. Vi vill göra det lättare att komma i kontakt med uppfödare av lantraser samt hitta djur med genbanksintyg. Exempelvis Linderödssvin, Lappget, Bjurholmshöna eller Svensk Blå Anka.

Är du genbank för Linderödssvin, Bjurholmshöna eller Allmogeget?

Sidan vänder sig i första hand till dig som vill köpa eller sälja djur i bevarandeprogram med genbanksintyg alternativt låna/hyra djur för beteckning som exempelvis en Allmogeget eller Linderödssvin. Varmt välkommen!

Lantrastorget.se

Linderödssvin till salu?, klicka här!

Finns det inga eller få annonser? Tänk på att sidan är relativt ny. Bidra till aktivitet genom att lägga upp en “Köpes” annons då den i så fall kommer bli sökbar på Google och öka chansen du hittar vad du söker samt bidrar till att annonstorget kommer igång på riktigt.

Sidan är under uppbyggnad!