Lantrastorget vision

Marknadsplats för lantbruksdjur i allmänhet och Svenska Lantraser i synnerhet.

En gemensam plats för de som engagerar sig i bevarandet av våra Svenska Lantraser via exempelvis genbanker. Visionen bygger på att vi skall ha en gemensam marknadsplats för de föreningar och individer som idag gör ett fantastiskt arbete för bevarandet av de svenska Lantraserna.

Idag finns det via fantastiska föreningar möjlighet att delta i bevarandearbetet gällande svenska lantbruksraser som Linderödssvin, Allmogegetter och Hedemorahöns med flera. Föreningarna kan hjälpa till med kunskap, erfarenheter och fakta kring de olika djuren dess egenskaper och ursprung. Föreningarna kan även stötta i genbanksarbete och hänvisa till djur med genbanksintyg samt så erbjuder de fina forum och marknadsplatser för djuren de arbetar med. Detta tycker vi på Lantrastorget är fantastiskt och kommer alltid främja och stötta deras arbete.

Via Lantrastorget.se ser vi möjligheten lyfta intresset kring djuren, föreningarna samt kunskapen mer genom att agera gemensam marknad och kontaktyta för samtliga föreningar och lantraser.

“Lantrastorget skall vara ett komplement till dig med genbank och till nuvarande föreningar som gör ett oerhört arbete för bevarandet av de svenska lantraserna.” / Andreas Bader, grundare

Välkomna!